x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת אסתר
פרק א׳
יד וְהַקָּרֹב אֵלָיו כַּרְשְׁנָא שֵׁתָר אַדְמָתָא תַרְשִׁישׁ מֶרֶס מַרְסְנָא מְמוּכָן שִׁבְעַת שָׂרֵי פָּרַס וּמָדַי רֹאֵי פְּנֵי הַמֶּלֶךְ הַיֹּשְׁבִים רִאשֹׁנָה בַּמַּלְכוּת׃ 14 Z nich zaś najbliższymi mu byli: Karszena, Szetar, Admata, Tarszysz, Mares, Marsena i Memuchan, tych siedmiu książąt perskich i medyjskich, mających stały dostęp do króla i zajmujących pierwsze stanowiska w królestwie.
JPS Tanach:
and the next unto him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, who saw the king’s face, and sat the first in the kingdom:
תרגום אסתר
וְסָרִיבוּ בְּנוֹי דְיִשָׂשׂכָר לְמֵידַן יַת דִינָא הַהוּא בְּרַם צַלוּ קֳדָם יְיָ וְכֵן אֲמַרוּ רִבּוֹן דְעַלְמָא עַרְבֵּל יַת מִשְׁתְּהוֹן וַהֲוֵי דְכִיר יַת צַדִיקַיָא דְקָרִיבוּ קֳדָמָךְ בְּבֵית מַקְדְשָׁךְ אִמְרִין בְּנֵי שְׁנָא וּתְרֵין בְּנֵי יוֹנָה שַׁפְנִינָן עַל מַדְבְּחָא אַדְמְתָא עַד יְדָא דְכַהֲנָא רַבָּה דַהֲוָה לְבִישׁ חוּשְׁנָא דִי בֵיהּ כְּרוּם יַמָא וְרוּבֵי כַהֲנָא הֲווּ מָרְסָן וּבַחֲשָׁן יַת דְמָא וּמְסַדְרִין קֳדָמָךְ לְחֵם אַפַּיָא וְכֵן אִסְתְּחַר מַלְכָּא וְתַב וְשָׁאַל עִטֵיתָא לְרַבְרְבָנוֹי דְקָרִיבִין לְוָתֵיהּ וְאִלֵין שְׁמָהַתְהוֹן כַּרְשְׁנָא שֵׁתָר אַדְמָתָא תַרְשִׁישׁ מֶרֶס מַרְסְנָא מְמוּכָן שִׁבְעָא רַבְרְבָנֵי פַּרְסָאִי וּמָדָאֵי חֲזֵי אַפֵּי מַלְכָּא דְיַתְבִין בְּדַרְגָא קַדְמָאָה דִבְכוּרְסֵי מַלְכוּתָא׃

פירוש רש״י
והקרב אליו לערוך דבריו לפניהם אלו הם כרשנא שתר וגו׳:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony