x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת אסתר
פרק א׳
ד בְּהַרְאֹתוֹ אֶת־עֹשֶׁר כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ וְאֶת־יְקָר תִּפְאֶרֶת גְּדוּלָּתוֹ יָמִים רַבִּים שְׁמוֹנִים וּמְאַת יוֹם׃ 4 On zaś dał pokaz bogactwa, chwały swego królestwa i ogromu wspaniałego swego dostojeństwa przez wiele dni, mianowicie przez sto osiemdziesiąt dni.
JPS Tanach:
when he showed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty, many days, even a hundred and fourscore days.
תרגום אסתר
וּבָתַר דַאֲכָלוּ וְשָׁתוּ וְאִתְפַּנְקוּ אַחֲזֵי לְהוֹן יַת עָתְרֵיהּ דִי יִשְׁתָּאַר בִּידֵיהּ מִן כּוֹרֶשׁ מָדָאָה וְאוּף כּוֹרֶשׁ אַשְׁכַּח הַהוּא עָתְרָא בְּצַדְאוּתֵיהּ דְבָבֶל חֲפַר בִּסְפַר פְּרָת וְאַשְׁכַּח תַּמָן שִׁית מְאָה וְתַמְנָן אַחְמִיתִין דִנְחָשָׁא מַלְיָין דְהַב טָב יוֹהֲרִין וּבוּרְלִין וְסַנְדַלְכִין וּבְהַהוּא עָתְרָא תְּקֵף יְקָרֵיהּ יוֹמִין סַגִיאִין וּמִשְׁתַּיָא לְרַבְרְבָנוֹי מְאָה וּתַמְנִין יוֹמִין׃

פירוש רש״י
ימים רבים עשה להם משתה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony