x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת אסתר
פרק א׳
ה וּבִמְלוֹאת הַיָּמִים הָאֵלֶּה עָשָׂה הַמֶּלֶךְ לְכָל־הָעָם הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה לְמִגָּדוֹל וְעַד־קָטָן מִשְׁתֶּה שִׁבְעַת יָמִים בַּחֲצַר גִּנַּת בִּיתַן הַמֶּלֶךְ׃ 5 A po upływie tych dni wydał król dla całego ludu znajdującego się na zamku w Suzie, od największego do najmniejszego, ucztę trwającą siedem dni, na dziedzińcu ogrodu pałacu królewskiego.
JPS Tanach:
And when these days were fulfilled, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the castle, both great and small, seven days, in the court of the garden of the king’s palace;
תרגום אסתר
וּבְאַשְׁלָמוּת יוֹמֵי מִשְׁתַּיָא הָאִלֵין עֲבַד מַלְכָּא לְכָל עַמָא בֵּית יִשְׂרָאֵל דְאִשְׁתַּכְּחוּ חַיָבַיָא בְּשׁוּשַׁן בִּירַנְתָּא דְאִתְמְנִיאוּ עִם עַרְלָאִין דַיָרֵי אַרְעָא לְמִן רַבָּא וְעַד זְעִירָא מִשְׁתְּיָא שִׁבְעָא יוֹמִין בְדָרַת גִנְתָא גַוָאָה דְמַלְכָּא דַהֲוַת נְצִיבָא אִילָנִין עָבְדִין פֵּירִין וּבוּסְמָנִין כְּבִישָׁן עַד פַּלְגוּתְהוֹן דְהַב טַב וּשְׁלִימוּ בְאַשְׁלָמוּת אֶבֶן טָבָא וּמְטַלְלִין עֲלַוֵיהוֹן בְּרַם מָרְדְכַי צַדִיקָא וְסִיַעְתֵּיהּ לָא הֲווּ תַמָן׃

פירוש רש״י
גנת מקום זרעוני ירקות: ביתן נטוע באילנות:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony