x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

מגילת אסתר
פרק א׳
ז וְהַשְׁקוֹת בִּכְלֵי זָהָב וְכֵלִים מִכֵּלִים שׁוֹנִים וְיֵין מַלְכוּת רָב כְּיַד הַמֶּלֶךְ׃ 7 Napoje też podawano w złotych naczyniach, każde z naczyń zaś było inne, a wina z piwnic królewskich było pod dostatkiem, jak przystało na króla.
JPS Tanach:
And they gave them drink in vessels of gold—the vessels being diverse one from another—and royal wine in abundance, according to the bounty of the king.
תרגום אסתר
וּפַקֵיד לְאַשְׁקָאָה יַתְהוֹן בְּמָנֵי דַהֲבָא דְבֵית מַקְדְשָׁא דְאַיְיתֵי נְבוּכַדְנֶצַר רְשִׁיעָא מִן יְרוּשְׁלֵם וּמָנַיָא אוֹחֲרַנְיָתָא דַהֲווּ לֵיהּ לְמַלְכָּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ תַּמָן הֲווּ מְחַלְפִין דְמוּתֵיהוֹן הֵיכַאֲבַר וּמִן קֳדָם מָנֵי בֵית מַקְדְשָׁא אִישְׁתְּנִיאוּ וַהֲווּ שָׁתָן חֲמַר עָסִיס דְיָאֵי לְמִשְׁתֵּי מַלְכָּא דְסַגִי רֵיחֵיהּ וּבְסִיס טַעֲמֵיהּ וְלָא בְחֶסְרָנָא אֱלָהֵן כְּמִיסַת יְדָא דְמַלְכָּא׃

פירוש רש״י
והשקות בכלי זהב כמו ולהשקות: שונים משונים זה מזה וכן ודתיהם שונות, ורבותינו דרשו מה שדרשו: ויין מלכות רב הרבה, ורבותינו אמרו שהשקה אותם כל אחד ואחד יין שהוא זקן ממנו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony