x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר דברי הימים א׳
פרק א׳
כ וְיָקְטָן יָלַד אֶת־אַלְמוֹדָד וְאֶת־שָׁלֶף וְאֶת־חֲצַרְמָוֶת וְאֶת־יָרַח׃ 20 Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,
JPS Tanach:
And Joktan begot Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah;
תרגום דברי הימים א׳
וְיָקְטָן אוֹלִיד יַת אַלְמוֹדָד דִמְשָׁח (ס"א וּפַלִיג יַת אַרְעָא) וּפַלְגוּת אַרְעָא בְּאוּשְׁלַיָא וְיַת שָׁלֶף דִשְׁלַף יַת נְהַרְוָתָא לִתְחוּמַיָא וְיַת חֲצַרְמָוֶת דְאַתְקֵין אֲתַר כְּמָנַיָא לִקְטָלָא עֲדֵי אֲרְחָא וְיַת יֶרַח דְאַתְקֵן פּוּנְדוֹקִין וַהֲוָה כָּל דְעָלֵיל לְמֵיכָל וּלְמִישְׁתֵּי הֲוָה (ס"א מוֹבִיל) מוֹכִיל לֵיהּ סַמָא דִקְטוֹל וּנְסִיב כָּל מָה דַהֲוָה בִידוֹי׃
Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony