x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר דברי הימים א׳
פרק א׳
כג וְאֶת־אוֹפִיר וְאֶת־חֲוִילָה וְאֶת־יוֹבָב כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יָקְטָן׃  23 Ofira, Chawilę i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana.
JPS Tanach:
and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
תרגום דברי הימים א׳
וְיַת אוֹפִיר אֲתַר מַפְּקָנוּת דַהֲבָא וְיַת חֲוִילָה אֲתַר מַפְּקָנוּת מַרְגְלִיתָא וְיַת יוֹבָב כָּל אִלֵין בְּנוֹי דְיָקְטָן׃

פירוש רש״י
כל אלה בני יקטן שהיו מקטין עסקיו נביא גדול היה עבר אבל שמות אחרים לא נתנו לידרש כי לא ע״פ נביא נתן להם שמות:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony