x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר דברי הימים א׳
פרק א׳
נא וַיָּמָת הֲדָד


וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף עליה [עַלְוָה] אַלּוּף יְתֵת׃

51 A gdy umarł Hadad, książętami Edomu byli: książę Timra, książę Alwa, książę Jetet,
JPS Tanach:
And Hadad died. And the chiefs of Edom were: the chief of Timna, the chief of Alvah, the chief of Jetheth;
תרגום דברי הימים א׳
וּמִית הֲדָד וּפְסָקַת מִנְהוֹן מַלְכוּתָא אֲרוּם אִתְכְּבִישַׁת אַרְעָא קֳדָם בְּנוֹי דְעֵשָו וַהֲווֹי רַבְרְבֵי אֱדוֹמָאֵי שָׁלְטִין בְּאַרְעָא דִגְבָלָא רַבָּא תִּמְנָע רַבָּא עַלְוָה רַבָּא יְתֵת׃
Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony