x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר במדבר
פרק כ״א
יד עַל־כֵּן יֵאָמַר בְּסֵפֶר מִלְחֲמֹת יְהוָה אֶת־וָהֵב בְּסוּפָה וְאֶת־הַנְּחָלִים אַרְנוֹן׃ 14 Dlatego powiedziane jest w Księdze Wojen Pana: Waheb w Sufa i doliny Arnonu,
JPS Tanach:
wherefore it is said in the book of the Wars of the LORD: Vaheb in Suphah, and the valleys of Arnon,
תרגום אונקלוס
עַל כֵּין יִתְאֲמַר בְּסִפְרָא קְרָבִין עֲבַד יְיָ עַל יַמָּא דְּסוּף וּגְבוּרָן עַל נַחֲלֵי אַרְנוֹן׃

פירוש רש״י
על כן על חניה זו ונסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות ה׳, כשמספרים נסים שנעשו לאבותינו יספרו את והב וגו׳׃ את והב כמו את יהב, כמו שיאמר מן יעד ועד, כן יאמר מן יהב והב. והוי״ו יסוד הוא, כלומר את אשר יהב להם הרבה נסים בים סוף׃ ואת הנחלים ארנון כשם שמספרים בנסי ים סוף, כך יש לספר בנסי נחלי ארנון, שאף כאן נעשו נסים גדולים. ומה הם הנסים?

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony