x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר במדבר
פרק כ״ג
כב אֵל מוֹצִיאָם מִמִּצְרָיִם כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם לוֹ׃ 22 Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, Jest dla nich rogami bawołu.
JPS Tanach:
God who brought them forth out of Egypt is for them like the lofty horns of the wild-ox.
תרגום אונקלוס
אֵל דְּאַפֵּיקִנּוּן מִמִּצְרָיִם תֻּקְפָא וְרוּמָא דִּילֵיהּ׃

פירוש רש״י
אל מוציאם ממצרים אתה אמרת הנה עם יצא ממצרים, לא יצא מעצמו אלא האלוהים הוציאם׃ כתועפות ראם לו כתוקף רום וגובה שלו, וכן וכסף תועפות (איוב כב כה), לשון מעוז המה. ואומר אני שהוא לשון ועוף יעופף (בראשית א כ), המעופף ברום וגובה ותוקף רב הוא זה ותועפות ראם עפיפות גובה. דבר אחר׃ תועפות ראם תוקף ראמים. ואמרו רבותינו׃ אלו השדים׃

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony