x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר במדבר
פרק ז׳
כ כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת׃ 20 Jedną złotą czarę wagi dziesięciu sykli, pełną kadzidła,
JPS Tanach:
one golden pan of ten shekels, full of incense;
תרגום אונקלוס
בָּזִכָּא חֲדָא מַתְקָלַהּ עֲסַר סִלְעִין הִיא דִּדְהַב מָלְיָא קְטֹרֶת בֻּסְמַיָּא׃

פירוש רש״י
כף אחת כנגד התורה שנתנה מידו של הקב״ה׃ עשרה זהב כנגד עשרת הדברות׃ מלאה קטרת גימטריה של קטורת תרי״ג מצות, ובלבד שתחליף קו״ף בדל״ת על ידי א״ת ב״ש ג״ר ד״ק׃

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony