x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שופטים
פרק ה׳
כה מַיִם
שָׁאַל חָלָב נָתָנָה בְּסֵפֶל אַדִּירִים הִקְרִיבָה
חֶמְאָה׃ 
25 O wodę prosił, a ona podała mu mleka I na wspaniałej czaszy podsunęła śmietanę.
JPS Tanach:
Water he asked, milk she gave him; in a lordly bowl she brought him curd.
תרגום יונתן
מַיָא שְׁאַל מִנָה סִיסְרָא רַשִׁיעָא חַלְבָא אַשְׁקִיתֵיהּ לְמִדַע אִם אִית רַעֲיוֹנוֹהִי עֲלוֹהִי בְּפַיְלֵי גִבָּרַיָא קְרִיבַת לָקֳדָמוֹהִי שְׁמַן דְגוּבְנִין׃

פירוש רש״י
חלב נתנה לדעת אם לבו עליו שיבין בין טעם מים לטעם חלב כן תרגם יונתן: בספל אדירים בספל ששותין בו מים שהמים נקראו אדירים שנאמר במים אדירים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony