x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שופטים
פרק ה׳
ה הָרִים נָזְלוּ מִפְּנֵי יְהוָה זֶה
סִינַי מִפְּנֵי יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃ 
5 Góry zachwiały się przed Panem, (To Synaj), przed Panem, Bogiem Izraela.
JPS Tanach:
The mountains quaked at the presence of the LORD, even yon Sinai at the presence of the LORD, the God of Israel.
תרגום יונתן
טוּרַיָא זָעוּ מִן קֳדָם יְיָ טוּרָא דְתָבוֹר טוּרָא דְחֶרְמוֹן וְטוּרָא דְכַרְמְלָא מִתְרַגְשִׁין דֵין עִם דֵין וְאָמְרִין דֵין לְדֵין דֵין אֲמַר עֲלַי תִּשְׁרֵי שְׁכִנְתֵּיהּ וְלִי חַזְיָא וְדִין לְדֵין אֲמַר עֲלַי תִּשְׁרֵי שְׁכִנְתֵּיהּ וְלִי חַזְיָא אַשְׁרֵי שְׁכִנְתֵּיהּ עַל טוּרָא דְסִינַי דְהוּא חֲלָשׁ וּזְעֵיר מִכָּל טוּרַיָא דֵין סִינַי מִתְרְגִיף וּמִתְרְגִישׁ וְסָלִיק תְּנָנֵיהּ כִּתְנָנָא דְאַתּוּנָא מִן קֳדָם דְאִתְגְלֵי עַלוֹהִי יְקָרָא דַייָ אֱלָהָא דְיִשְׂרָאֵל׃

פירוש רש״י
הרים נזלו כמים נוזלים נמוגו: זה סיני כבר מפורש מה נראה בו עשן כולו וקול ולפידים ואש מפני ה׳ והרי זה מקרא קצר זה סיני מה אירע בו מפני אשר ירד עליו ה׳:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony