x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל א׳
פרק א׳
כח וְגַם אָנֹכִי הִשְׁאִלְתִּהוּ לַיהוָה כָּל־הַיָּמִים אֲשֶׁר הָיָה הוּא שָׁאוּל לַיהוָה וַיִּשְׁתַּחוּ שָׁם לַיהוָה׃  28 Więc i ja odstąpię go Panu; po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu.
JPS Tanach:
therefore I also have lent him to the LORD; as long as he liveth he is lent to the LORD.’ And he worshipped the LORD there.
תרגום יונתן
וְאַף אֲנָא מְסַרְתֵּיהּ דִיהֵי מְשַׁמֵשׁ קֳדָם יְיָ כָּל יוֹמַיָא דְהוּא קַיָם הוּא מְשַׁמֵשׁ קֳדָם יְיָ וּסְגִיד תַּמָן קֳדָם יְיָ׃

פירוש רש״י
וגם אנכי השאלתיהו לה׳ כאדם המשאיל כלי לרבו או משאילו בנו לשמשו: הוא שאול אנפרוצטי״ץ בלעז כלומר אין אתה רשאי לענשו הקב״ה נעשה עליו שואל כי השאלתיו לו ועליו להחזירו לי: וישתחו שם שמואל וי״א אלקנה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony