x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל א׳
פרק י״א
ח וַיִּפְקְדֵם בְּבָזֶק וַיִּהְיוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וְאִישׁ יְהוּדָה שְׁלֹשִׁים אָלֶף׃ 8 I dokonał ich przeglądu w Bezek, a było synów izraelskich trzysta tysięcy, Judejczyków zaś trzydzieści tysięcy,
JPS Tanach:
And he numbered them in Bezek; and the children of Israel were three hundred thousand, and the men of Judah thirty thousand.
תרגום יונתן
וּמְנִינוּן בְבָזָק וַהֲווֹ בְנֵי יִשְׂרָאֵל תְּלַת מְאָה אַלְפִין וֶאֱנַשׁ יְהוּדָה תְּלָתִין אַלְפִין׃

פירוש רש״י
ויפקדם בבזק רבותינו אמרו בשברי חרסים (סא״א), לשון אחר בבזק באבנים שנטל מכל אחד אבן ומנאם כמו ויפקדם בטלאים (שמואל א טו ד) שנטל מכל אחד טלה ומנא׳ בהם כמו שהיו מונים אותם בחצאי שקלים ותרגם כצרור אבן במרגמה (משלי כו ח) היך בזקא דכיפא בקלעא, ובילמדנו ויפקדם בטלאים, כד אינון מסכנין באלין בזקייא כד אינון עתירי׳ באלין אימריא, לשון אחר בבזק שם מקום הנזכר (בספר שופטים א׳) וימצאו את אדוני בזק בבזק:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony