x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל א׳
פרק ט״ו
כג כִּי חַטַּאת־קֶסֶם מֶרִי וְאָוֶן וּתְרָפִים הַפְצַר יַעַן מָאַסְתָּ אֶת־דְּבַר יְהוָה וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ׃  23 Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.
JPS Tanach:
For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry and teraphim. Because thou hast rejected the word of the LORD, He hath also rejected thee from being king.’
תרגום יונתן
אֲרֵי כְּחוֹב גַבְרַיָא דְשָׁאֲלִין בְּקִיסְמָא כֵּן חוֹבַת כָּל גְבַר דִמְסָרַב עַל פִּתְגָמָא דַייָ וּכְחוֹבֵי עַמָא דְטָעוּ בָּתַר טַעֲוָתָא כֵּן חוֹבַת כָּל אֱנַשׁ דִפְצַר וּמוֹסִיף עַל מִילֵי נְבִיָא חֲלַף דְקַצְתָּא בְּפִתְגָמָא דַייָ רַחֲקָךְ מִלְמֶהֱוֵי מַלְכָּא׃

פירוש רש״י
כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר וכעונש של און ותרפים כן עונש של הפצר ויונתן תרגם ארי כתוב גבריא וכו׳ וכחובי עמא דטעו בתר טעותא כן חובת כל אנש דפצר ומוסיף וכו׳: הפצר לשון תוספת וכן ויפצר בו (בראשית ל״ג י״א) הרבה עליו דברים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony