x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל א׳
פרק כ״ח
טז וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל וְלָמָּה תִּשְׁאָלֵנִי וַיהוָה סָר מֵעָלֶיךָ וַיְהִי עָרֶךָ׃ 16 I rzekł Samuel: Dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem?
JPS Tanach:
And Samuel said: ‘Wherefore then dost thou ask of me, seeing the LORD is departed from thee, and is become thine adversary?
תרגום יונתן
וַאֲמַר שְׁמוּאֵל וּלְמָא אַתְּ שָׁאֵיל יָתִי וּמֵימְרָא דַייָ רָחִיק יָתָךְ וַהֲוָה בְּסַעֲדֵיהּ דְגַבְרָא דִי אַתְּ בְּעֵיל דְבָבֵיהּ׃

פירוש רש״י
ולמה תשאלני הרי שאלת מן הנביאים החיים: ויהי ערך והוה בסעדיה דגברא דאת בעיל דבביה: ערך לשון שונא, וכמה יש במקרא ומלאו פני תבל ערים (ישעיה י״ד כ״א) והשמדתי עריך (מיכה ה׳ י״ג) חלמא לשנאך ופשרה לערך (דניאל ד׳ ט״ו):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony