x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל א׳
פרק כ״ח
ח וַיִּתְחַפֵּשׂ שָׁאוּל וַיִּלְבַּשׁ בְּגָדִים אֲחֵרִים וַיֵּלֶךְ הוּא וּשְׁנֵי אֲנָשִׁים עִמּוֹ וַיָּבֹאוּ אֶל־הָאִשָּׁה לָיְלָה וַיֹּאמֶר קסומי־ [קָסֳמִי־] נָא לִי בָּאוֹב וְהַעֲלִי לִי אֵת אֲשֶׁר־אֹמַר אֵלָיִךְ׃ 8 Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: Powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię.
JPS Tanach:
And Saul disguised himself, and put on other raiment, and went, he and two men with him, and they came to the woman by night; and he said: ‘Divine unto me, I pray thee, by a ghost, and bring me up whomsoever I shall name unto thee.’
תרגום יונתן
וְאִשְׁתַּנֵי שָׁאוּל וּלְבַשׁ לְבוּשִׁין אוֹחֲרָנִין וַאֲזַל הוּא וּתְרֵין גַבְרָא עִמֵיהּ וַאֲתוֹ לְוַת אִתְּתָא בְּלֵילְיָא וַאֲמַר קָסְמִי כְעַן לִי בְּבִידִין וְאַסְקֵי לִי יַת דְאֵימַר לָךְ׃

פירוש רש״י
ויתחפש שאול שינה בגדיו וכן התחפש ובא במלחמה (מלכים א׳ כ״ב ל׳) וכן ברב כח יתחפש לבושי (איוב ל׳ י״ח) וכן ת״י ואשתני שאול: ויבאו אל האשה לילה יום היה אלא מתוך צרתם היה דומה להם לילה כך דרש רבי תנחומא:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony