x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל ב׳
פרק י״ד
כו וּבְגַלְּחוֹ אֶת־רֹאשׁוֹ וְהָיָה מִקֵּץ יָמִים לַיָּמִים אֲשֶׁר יְגַלֵּחַ כִּי־כָבֵד עָלָיו וְגִלְּחוֹ וְשָׁקַל אֶת־שְׂעַר רֹאשׁוֹ מָאתַיִם שְׁקָלִים בְּאֶבֶן הַמֶּלֶךְ׃ 26 A gdy dał ostrzyc włosy swojej głowy — a zwykł był strzyc je co rok, gdyż mu tak ciążyły, iż musiał je strzyc — to ważyły włosy jego głowy dwieście sykli według wagi ustalonej przez króla.
JPS Tanach:
And when he polled his head—now it was at every year’s end that he polled it; because the hair was heavy on him, therefore he polled it—he weighed the hair of his head at two hundred shekels, after the king’s weight.
תרגום יונתן
וּבְסַפָּרוּתֵיהּ יַת רֵישֵׁיהּ וַהֲוָה מִזְמַן עִדַן לְעִדַן דִמְסַפֵר אֲרֵי יַקִיר עֲלוֹהִי וּמְסַפֵּר לֵיהּ וּתְקַל יַת סְעַר רֵישֵׁיהּ מָאתָן סִלְעִין בְּמַתְקְלָא דְמַלְכָּא׃
Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony