x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל ב׳
פרק כ״ג
ז וְאִישׁ יִגַּע בָּהֶם יִמָּלֵא בַרְזֶל וְעֵץ חֲנִית וּבָאֵשׁ שָׂרוֹף יִשָּׂרְפוּ בַּשָּׁבֶת׃ 7 Nikt ich nie tknie, Chyba że uzbroi się w żelazo i w drzewce włóczni, I ogniem zostają spalone tam, gdzie są.
JPS Tanach:
But the man that toucheth them must be armed with iron and the staff of a spear; and they shall be utterly burned with fire in their place.
תרגום יונתן
וְאַף כָּל אֱנַשׁ דִמְשָׁרֵי לְמִיקְרַב בְּחוֹבִין אָזְלִין וְתַקְפִין עֲלוֹהִי עַד דְחָפִין לֵיהּ כַּלְבוּשׁ דְפַרְזְלָא דְלָא יָכְלִין לֵיהּ בַּאָעֵי מוּרְנִין וְרוֹמָחִין בְּכֵין לֵית פּוּרְעֲנוּתְהוֹן בְּיַד אֱנַשׁ אֱלָהֵין בְּאֶשְׁתָּא עֲתִידִין לְאִתּוֹקָדָא יְתּוֹקְדוּן בְּאִתְגְלָאָה בֵּית דִינָא רַבָּא לְמִתַּב עַל כּוּרְסֵי דִינָא לְמֵידַן יַת עַלְמָא׃

פירוש רש״י
ואיש יגע בהם ימלא צריך שילבש את בשרו ברזל וימלא ידו בכלי זיין לקצצו: ובאש שרוף ישרפו בשבת ואין שם תקנה אלא שריפה ולשבת ולהתחמם כנגדם כך הרשעים אין להם תקנה אלא שריפה בגיהנם: בשבת הקב״ה יושב על כסא הדין:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony