x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל ב׳
פרק ג׳
יב וַיִּשְׁלַח אַבְנֵר מַלְאָכִים אֶל־דָּוִד תַּחְתָּו לֵאמֹר לְמִי־אָרֶץ לֵאמֹר כָּרְתָה בְרִיתְךָ אִתִּי וְהִנֵּה יָדִי עִמָּךְ לְהָסֵב אֵלֶיךָ אֶת־כָּל־יִשְׂרָאֵל׃ 12 Potem wysłał Abner posłów do Dawida w swojej sprawie i kazał mu powiedzieć: Do kogo należy ta ziemia? Zawrzyj ze mną przymierze, a oto będę cię wspierał, aby zjednać dla ciebie całego Izraela.
JPS Tanach:
And Abner sent messengers to David straightway, saying: ‘Whose is the land?’ saying also: ‘Make thy league with me, and, behold, my hand shall be with thee, to bring over all Israel unto thee.’
תרגום יונתן
וּשְׁלַח אַבְנֵר אִזְגַדִין לְוַת דָוִד מֵאַתְרֵיהּ לְמֵימָר מְקַיְמָנָא בְּמַן דַעֲבַד אַרְעָא לְמֵימַר גְזַר קַיָמָךְ עִמִי וְהָא יְדִי עִמָךְ לְאַסְחָרָא לְוָתָךְ יַת כָּל יִשְׂרָאֵל׃

פירוש רש״י
תחתיו לאמר מאתריה למימר מקיימנא במאן דעבד ארעא: למי ארץ לשון שבועה במי שהארץ שלו, ד״א תחתיו שמו הזכיר תחלה באגרת ואח״כ הזכיר שם דוד ולכך נענש, כתב ממני אבנר שר צבא ישראל לדוד מלך ישראל שלום: למי ארץ למי שהמלכות הגון לו אני שולח לו לאמר כרתה בריתך וגו׳:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony