x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל א׳
פרק ט״ו
כט וְגַם נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם כִּי לֹא אָדָם הוּא לְהִנָּחֵם׃ 29 A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować.
JPS Tanach:
And also the Glory of Israel will not lie nor repent; for He is not a man, that He should repent.’
תרגום יונתן
וְאִם תֵּימַר אֲתוּב מֵחוֹבִי וְיִשְׁתְּבֵיק לִי בְּדִיל דְאַעְבִּיד מַלְכוּ אֲנָא וּבְנַי עַל יִשְׂרָאֵל לְעָלָם כְּבַר גָזוּר עֲלָךְ מִן קֳדָם מָרֵי נִצְחָנֵיה דְיִשְׂרָאֵל דְלֵית קֳדָמוֹהִי שְׁקַר וְלָא תָאִיב מִמָה דַאֲמַר אֲרֵי לָא כִּבְנֵי אֱנָשָׁא הוּא דְאָמְרִין וּמְכַדְבִין גָזְרִין וְלָא מְקַיְמִין׃

פירוש רש״י
וגם נצח ישראל לא ישקר ואם תאמר אשוב מעוני לפניו לא יועיל עוד ליטול את המלוכה מיי שנתנה לו כי הקב״ה שהוא נצחונו של ישראל לא ישקר מליתן הטובה לזה שאמר ליתן:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony