x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל ב׳
פרק כ״ב
כז עִם־נָבָר תִּתָּבָר וְעִם־עִקֵּשׁ תִּתַּפָּל

׃

27 Ze szczerym postępujesz szczerze, Z przewrotnym surowo.
JPS Tanach:
With the pure Thou dost show Thyself pure; and with the crooked Thou dost show Thyself subtle.
תרגום יונתן
עִם יַעֲקֹב דְהַלִיךְ בִּבְרִירוּתָּא קֳדָמָךְ בְּחַרְתָּא בְנוֹהִי מִכָּל עַמְמַיָא וְאַפְרַשְׁתָּא זַרְעֵיהּ מִכָּל פְּסוֹלָא פַּרְעֹה וּמִצְרָאֵי דַחֲשִׁיבוּ מַחְשְׁבָן עַל עַמָךְ בַּלְבַּלְתִּינוּן בְּמַחְשְׁבַתְהוֹן׃

פירוש רש״י
ועם עקש פרעה: תתפל לשון נפתל ועקש ובספר (תהלים י״ח כ״ז) כתוב תתפתל, דבר אחר ישלח ממרום יקחני על עצמו אמר כשהיה נחפז ללכת מפני שאול בסלע המחלקות והיה קרוב להתפש ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו פלשתים: וישב וגו׳ כצדקתי שלא הרגתיו בכרתי כנף מעילו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony