x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל ב׳
פרק כ״ב
לב כִּי מִי־אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְהוָה וּמִי צוּר מִבַּלְעֲדֵי אֱלֹהֵינוּ

׃

32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana I któż skałą oprócz Boga naszego?
JPS Tanach:
For who is God, save the LORD? and who is a Rock, save our God?
תרגום יונתן
בְּכֵן עַל נִסָא וּפוּרְקָנָא דִי תַעְבֵּיד לִמְשִׁיחָךְ וְלִשְׁאָרָא דְעַמָךְ דְאִשְׁתַּאֲרוּן יוֹדוּן כָּל עַמְמַיָא אוּמַיָא וְלִישָׁנַיָא וְיֵימְרוּן לֵית אֱלָהָא אֶלָא יְיָ אֲרֵי לֵית בַּר מִנָךְ וְעַמָךְ יֵימְרוּן לֵית דְתַקֵיף אֶלָא אֱלָהָנָא׃
Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony